Notariusz

Kancelaria Notarialna notariusz Grażyny Terleckiej powstała w lutym 1999 roku. Pierwotnie kancelaria mieściła się w Płocku Więcej »

Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna zapewnia wszystkim właściwy poziom komfortu związany z powagą dokonywanych czynności notarialnych. Więcej »

Lokalizacja Kancelarii notarialnej

Kancelaria notarialna mieści się w wyremontowanej kamienicy przy ul. Kwiatka nr 20, w Płocku. Więcej »

Kancelaria notarialna

Wystrój i wyposażenie Kancelarii notarialnej ma zapewnić wszystkim petentom maksymalny komfort. Więcej »

Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna - Notariusz Grażyny Terleckiej dokonuje wszystkich czynności notarialnych prawem przewidzianych. Więcej »

 

Kancelaria Notarialna – Notariusz Grażyna Terlecka

Notariusz – sędzia braku sporu

Notariusz, dawniej zwany rejentem, jest osobą zaufania publicznego, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. co znajduje swoje odzwierciedlenie w rzymskiej paremii:

LEX EST QUOD NOTAMUS” – To co piszemy, stanowi prawo.

Sporządzone przez notariusza dokumenty mają charakter dokumentu urzędowego, dokumentu pewnego.

Rolą Notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności obrotu prawnego. Z tego powodu bardzo dużo czynności prawnych, dla swojej ważności, wymaga zachowania szczególnej formy aktu notarialnego, albo potwierdzenia jej dokonania w obecności notariusza.

Notariusz zawsze działa na podstawie przepisów prawa. Jego działalność została szczegółowo unormowana w ustawie Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 poz. 164). Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym i z tego tytułu czerpie ochronę.

Wszystkie czynności notarialne dokonane w obecności notariusza, a w szczególności ich okoliczności, korzystają ze szczególnego rodzaju ochrony, jaką jest tajemnica notarialna. Tylko sąd i to w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy.